GEMEENTEBLADBesluit reguliere omgevingsvergunning Kortlandstraat 4, 2911BG Nieuwerkerk aan den IJssel

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Op 6 maart 2024 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens gemeente Zuidplas een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2023-00015896. Het gaat over het realiseren van een dakopbouw en het wijzigen van de constructie op de locatie Kortlandstraat 4, 2911BG Nieuwerkerk aan den IJssel. De vergunning is verleend. Het besluit gaat over:•het bouwen van een bouwwerkWaar kunt u terecht voor informatie over het besluit?Voor informatie over het besluit kunt u bellen met de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl.Wilt u het besluit en de stukken die daarbij horen op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met de gemeente. U vindt de contactgegevens op de website van de gemeente Zuidplas.Bent u het niet eens met het besluit?U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. De termijn start op de dag na de verzending van het besluit. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 17 april 2024 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.U kunt uw bezwaar per post indienen. Dit kunt u sturen naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Dat kan via de website van de gemeente: https://www.zuidplas.nl/bezwaar-maken. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) of eHerkenning) nodig.Zorgt u ervoor dat u in uw bezwaar in ieder geval uw naam en adres, het kenmerk en de datum van het besluit of een duidelijke omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar noemt? Noem bij voorkeur ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Dan kunnen wij u sneller helpen. Zorg er ook voor dat u uw bezwaar ondertekent en voorziet van een dagtekening.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. Kijk op de website https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Bekijk alle Bekendmakingen nieuwerkerk aan den ijssel in .

https://nieuwerkerkaandenijsselkrant.nl/bekendmakingen-nieuwerkerk-aan-den-ijssel/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwerkerk aan den IJsselkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwerkerk aan den IJsselkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gerelateerde berichten