Vacature Projectleider Ecologie

Projectleider Ecologie in Nieuwerkerk Ad Ijssel

Wat ga je doen als Projectleider Ecologie?

Bij een stevige klimaatadaptieve ambitie en beoogde natuurontwikkeling en bevorderen van biodiversiteit hoort zorgvuldige inventarisatie en inpassing van bestaande flora en fauna. In de inrichting van het gebied zal er steeds aandacht zijn voor behoud en/of zorgvuldig inpassen van aanwezige flora en fauna (bijvoorbeeld de Groene Waterparel) alsook ontwikkelen binnen het plangebied nieuwe flora en fauna (bijvoorbeeld de EVZ). Daarnaast zal er aandacht zijn voor mitigerende en/of compenserende maatregelen van effecten van ingrepen in het gebied alsook uitdagingen bij het combineren van ecologie met andere functies zoals infrastructuur en recreatie.


Om dit belangrijke en integrale thema voldoende aandacht te geven is de gemeente op zoek naar een integraal projectleider ecologie. Je gaat zowel het in kaart brengen van aanwezige flora en fauna alsook het ontwerpen van nieuwe groenstructuren ter bevordering van ecologische ontwikkeling. Met deze uitwerking wordt inhoud gegeven aan de doelstellingen van de Nota van Uitgangspunten, MER en Masterplan Middengebied Zuidplaspolder.

Je gaat steeds samenwerken met de provincie Zuid-Holland (PZH) en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) inzake overlappen en raakvlakken met bijvoorbeeld de Groene Waterparel, te realiseren ecologische verbindingszones (EVZ) en de waterkwaliteit in het algemeen.

Je stemt je werkzaamheden nauw af met de projectleider civiel die zitting heeft in het kernteam van de opgave. Afstemming met vakadviseurs van de gemeente Zuidplas en diverse stakeholders behoort tot de werkzaamheden van de projectleider Ecologie.


De inhoudelijke uitwerkingspunten voor de functie van projectleider ecologie bevatten onder andere:

 • Projectleiding van het verkennend en nader onderzoek ecologische inventarisatie;
 • Adviseren van het kernteam van de gemeente Zuidplas inzake de onderzoeksstrategie en marktaanpak van uit te voeren onderzoeken;
 • Adviseren van- en deelnemen aan de projectgroepen voor uitwerking van de diverse deelprojecten;
 • Stimuleren, ondersteunen en adviseren van de ontwerpers van de diverse deelprojecten op ecologie en biodiversiteit;
 • Naar aanleiding van de ecologische inventarisatie en de ontwerpplannen (per deelproject) opstellen en uitwerken van transitieplannen voor de flora en fauna;
 • Verzorgen van een monitoringsprogramma ecologische transitie en ontwikkeling Middengebied;
 • Opstellen en begeleiden van de ontheffingaanvragen wet natuurbeheer (WNB) voor diverse soorten en deelprojecten;
 • Uitwerken en beheren van de ecologische transitie van de bestaande situatie naar de nieuwe inrichting;
 • Uitwerking van een uitvoeringsprotocol en aandachtspunten voor realisatie;
 • Afstemming van de ecologische doelstelling met PZH en HHSK;
 • Afstemming van de ecologische werkzaamheden en raakvlakken met omliggende projecten en programma’s zoals Rijkswaterstaat (A20), Tennet, ontwikkeling Knibbelweg-Oost, Projectbureau Westergouwe, PZH t.b.v. de Groene Waterparel; ? Advisering en ondersteuning voor het opstellen van de kostenramingen en grondexploitatie van de gebiedsontwikkelingsopgave;
 • Onderdeel uitmaken van het projectteam van de opgave ontwikkeling Middengebied;
 • Onderdeel uitmaken van diverse stedenbouwkundige sessies en het verzorgen van uitwerken naar aanleiding van en voor deze sessies.
Functie:Projectleider Ecologie, Beleidsadviseur RO
Startdatum:21-11-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:WO
Contracttype:Tijdelijk
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:16 – 24

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Yacht via ugur.sahan@yacht.nl of 06-22073857. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Nieuwerkerk aan den IJsselkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de nieuwerkerk-aan-den-ijsselkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Nieuwerkerk aan den IJssel
 2. Projectleider Ecologie Yacht 21-11-2023

Bekijk ook andere vacatures