STAATSCOURANTVerkeersbesluit 19-2013: parkeerverbod Hooge Veenen te Nieuwerkerk aan den IJssel ten behoeve van het vrijhouden strook bij vrachtwagenparkeerterrein voor parkeren van motorvoertuigen van vrachtwagenchauffeurs met een maximum van 3 dagen.

Aanvraag voor Verkeer | Weg

1. Een parkeerverbod in te stellen bij het vrachtwagenparkeerterrein op de Hooge Veenen te Nieuwerkerk aan den IJssel door plaatsing van borden E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord max. 3 dagen ter hoogte van de strook voor motorvoertuigen. 2. Een afschrift van dit besluit te zenden naar: - Politie, eenheid Den Haag; - Afdeling Bestuur, Juridisch & Communicatie; - Afdeling Openbare werken. 3. Publicatie van dit besluit in het “Hart van Holland” waarin wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar voor belanghebbenden binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking van dit besluit heeft plaatsgevonden.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Bekijk alle Bekendmakingen nieuwerkerk aan den ijssel in .

https://nieuwerkerkaandenijsselkrant.nl/bekendmakingen-nieuwerkerk-aan-den-ijssel/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwerkerk aan den IJsselkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwerkerk aan den IJsselkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gerelateerde berichten